Natalija Štimac, dentalna asistentica

Natalija Štimac, dentalna asistentica

1996g. završava srednju medicinsku školu, smjer dentalni tehničar u Bjelovaru. Daljnje usavršavanje za dentalnog asistenta završava u Zagrebu 2015.g.

2017.g. zapošljava se u ordinaciji dentalne na poziciji dentalni asistent i aktivno sudjeluje u tečajevima usavršavanja. Voli timski rad, raditi s djecom a poseban joj izazov predstavlja rad tijekom kiruških zahvata. U budućnosti želi se usavršiti u asistenciji u ortodonciji. Svojom vedrinom i stručnošću čini ordinaciju ugodnim mjestom za sve pacijente.